Footer home1

Maasck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana pod numerem KRS: 0001002721 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego: 5 000 PLN.
  • KRS: 0001002721
  • NIP: 701-111-51-99
  • REGON: 523695017
office@maasck.com 

Copyright © 2021 maasck.com. All Rights Reserved.