How it works

Jak Maasck pomaga Twojej firmie rosnąć i odnosić sukcesy

Projektowanie IT

Projektowanie i proponowanie usprawnień procesów poprzez okresowe testowanie i ponowną analizę

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie projektem to zastosowanie procesów, metod, umiejętności, wiedzy i doświadczenia w celu osiągnięcia określonych celów projektu zgodnie z kryteriami akceptacji projektu w ramach uzgodnionych parametrów

Integracja Oporgramowania

Integracja oprogramowania to proces łączenia różnych rodzajów podsystemów oprogramowania w taki sposób, aby tworzyły one jednolity, pojedynczy system

Wsparcie IT

Wsparcie techniczne, pomoc techniczna, konserwacja - gwarantowana pomoc w obsłudze oprogramowania, sprzętu komputerowego lub innego sprzętu zapewniana użytkownikowi przez producenta w momencie zakupu

Oferujemy szeroką gamę
usług IT

Our Service

Realizacja Projektów

Nasi konsultanci są wybierani zgodnie z Twoimi potrzebami, aby mogli z powodzeniem prowadzić Twoje projekty do końca

Cyberbezpieczństwo

Testujemy środowisko, wybieramy narzędzia i dajemy możliwość monitorowania firmy pod kątem bezpieczeństwa i cyberataków przez cały czas

Konsultacja IT

Konsultacje z naszym zespołem usprawnią wiele procesów i zapewnią możliwe zmiany

Tranformacja Cyfrowa

Cyfrowa transformacja to standard pracy, który wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i odpowiedniego stosowania procedur

Projektowanie systemów AV DS

Systemy AV i Digital Dignage stały się integralną częścią Twojego środowiska IT, które pomożemy Ci zaplanować i odpowiednio skonfigurować w Twoich projektach.

Dedykowany Zespół

W każdym obszarze naszej działalności zapewniamy najlepszy zespół w danej dziedzinie z niezbędnymi kwalifikacjami, których potrzebujesz w danym momencie