Jak zrealizować projekt, gdy cały świat zmienił się w ciągu jednego dnia?

Dla jednego z klientów z sektora przemysłowego członkowie naszego zespołu nadzorowali projekt mający na celu optymalizację i standaryzację procesów biznesowych w kilku spółkach należących do grupy, a także wdrożenie nowego systemu informatycznego wspierającego:

automatyzacja procesów biznesowych
integralność danych
sprawny dostęp do pełnej informacji zarządczej.

Zakres projektu ERP obejmował następujące obszary działalności:

Finanse i kontroling
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Logistyka i zarządzanie magazynem (WMS)
Produkcja
BI

Największym wyzwaniem dla kierownika projektu było:

organizacja pracy rozproszonego zespołu w nagle zmienionym środowisku pracy (praca zdalna)
zmiana zasad i narzędzi pracy pozwalających na sprawną komunikację w całym zespole projektowym
nauczenie zachowań i wdrożenie zasad pracy w środowisku rozproszonym i zdalnym
dobór narzędzi dla zespołu do pracy zdalnej
wsparcie zespołu w prawidłowym zrozumieniu potrzeb klienta i ich prawidłowej implementacji w systemie
utrzymanie ciągłości pracy i realizacji zadań projektowych zgodnie z przyjętymi założeniami

Korzyści ze współpracy

Stworzenie modelu realizacji projektów pozwalającego na sprawne i efektywne zarządzanie poprzez wdrożenie narzędzi i metod pracy w środowiskach zwinnych i zaadoptowanie ich do tradycyjnej metodyki projektowej.
Przygotowanie biznesu na możliwość sprawnego wdrożenia systemu w przypadku tworzenia nowych spółek w ramach grupy bez tworzenia nowego projektu
Stworzenie modelu zarządzania zmianą w organizacji – Change Management Board
Ujednolicenie i wdrożenie nowego podejścia do zarządzania projektami w całej organizacji

 

Czy ta usługa jest dla Ciebie?

Jeśli jesteś organizacją, która zdecydowała się na realizację projektów wdrożeniowych IT z wykorzystaniem firmy zewnętrznej, nie pozostawiaj zarządzania projektem wyłącznie PM dostawcy. Zawsze będzie on miał perspektywę realizacji swojej części projektu, a przecież wiele pracy i zadań projektowych zostanie przydzielonych pracownikom Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć Project Managera, który będzie miał odpowiednie doświadczenie, aby skutecznie realizować zapisy umowy i wspierać

Jeśli realizujesz złożone projekty, niezależnie od tego, czy dotyczą one IT czy biznesu, i chcesz je zakończyć w założonym czasie, budżecie i z założonymi korzyściami, warto zatrudnić doświadczonego Project Managera, który pomoże zorganizować pracę w sposób usystematyzowany oraz dostosować metodykę i narzędzia do kultury pracy. organizacji. Project Managera, który wesprze rozwój procesów zarządzania projektami oraz zidentyfikuje i zoptymalizuje te, które są nieefektywne i przyczyniają się do ciągłych opóźnień w realizacji projektów.

Jeśli jesteś organizacją, która realizuje projekty w sposób zwinny i masz coraz więcej zespołów SCRUMowych, a do Twojej codziennej pracy wkrada się chaos komunikacyjny, pomożemy Ci znaleźć odpowiednie osoby, takie jak Scrum Masterzy, Agile Coachowie, Product Ownerzy, którzy pomogą wdrożyć techniki i narzędzia zapewniające efektywność i koordynację pracy wielu zespołów, dbając jednocześnie o rozwój kompetencji poszczególnych członków zespołów

Jeśli jesteś organizacją, która chce przejść transformację Agile, pomożemy Ci znaleźć odpowiedni zespół ekspertów, którzy pomogą Ci przejść przez tę trudną ścieżkę transformacji.